Mleko w szkole

Agencja Rynku Rolnego informuje, że przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r., sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256) nie odnoszą się do pomocy wspólnotowej w zakresie dostarczania mleka i produktów mlecznych oraz owoców i warzyw dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, która jest udzielana na podstawie odpowiednich przepisów UE (szczegółowe informacje w zakładce „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” i w OT ARR ).

Bezpłatne (!!!!) mleko w podstawówkach również w roku szkolnym 2016/2017

W ramach unijnego programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych" każde dziecko będzie mogło codzienne wypić za darmo szklankę zwykłego mleka. Program, który realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego obejmuje uczniów szkół podstawowych i odbywających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej

Od 2007 roku kwoty te finansuje budżet państwa z tzw. dopłaty krajowej.

MLEKO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DOSTARCZAMY 3 RAZY W TYGODNIU !!!!!!! od 1.10 do 31.05
 

  • MLEKO BIAŁE         UHT o poj.0,25L    BEZPŁATNIE
  • MLEKO SMAKOWE UHT o poj.0,25L    -  21 gr

dla PRZEDSZKOLI i GIMNAZJÓW 

  • MLEKO BIAŁE         UHT o poj.0,25L    53 gr
     
  • MLEKO SMAKOWE UHT o poj.0,25L    -  77 gr

Placówki są zobowiązane do zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, tj.:a) mleko i przetwory mleczne nie mogą być poddawane obróbce cieplnej w celu przygotowywania posiłków, b) mleko i przetwory mleczne mogą być spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do danej placówki oświatowej w okresie stosowania dopłat,z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

Należy pamiętać o prowadzeniu na bieżąco ewidencji dostaw mleka i przetworów mlecznych na formularzu -

Jeżeli potrzebujecie Państwo szerszych informacji na temat programu, chętnie takich informacji udzieli:

Halina Krawczyk     tel/fax. 68 4514556

Hanna Czesnowicz  tel. 68 4514557